You are here: Home / Řešení / Transaction Solutions

Transaction Solutions

Řešení pro transakce

Řešení pro transakce

Platební systémy a řešení jsou stále sofistikovanější. Automaticky se tak zvyšují požadavky na nabídku nových služeb, řízení toku finančních informací i mimo hranice jedné země a zajištění vypořádání finančních transakcí. Řešení Ingenico v oblasti platebních transakcí - transaction solution - pomáhá zákazníkům řešit tyto nové požadavky a přináší skutečně komplexní řešení pro řízení platebních transakcí - zajištění bezpečnosti, kontrolu a monitoring celého průběhu transakce, snížení celkových nákladů na vlastnictví technologií a nabídku nových služeb.

Řízení a správa terminálů

Pro optimalizaci nákladů a komplexní správu Vaší platební infrastruktury, Ingenico nabízí vzdálenou správu terminálů a software. Unikátní, na míru nastavený zákaznický e-portál pak umožňuje zákazníkům mít jasný přehled o všech POS instalovaných v jejich organizaci.


Connectivity management

V oblasti connectivity managementu služby Ingenico zajišťují zákazníkům flexibilitu v zasílání informací o platebních transakcí z jakéhokoliv POS systému přes libovolnou telekomunikační síť, kdekoliv na světě. Tímto způsobem Ingenico snižuje náklady na telefonní poplatky a nabízí jistotu "always-on" a možnost trvalého připojení, připojení v kteroukoliv dobu ať již standardní kabelovou bezdrátovou nebo internetovou formou. Unikátní e-Portál v tomto případě nabízí zákazníkům přehled o všech službách - od na míru nastaveného kontrolního systému a řízení zákaznického profilu, přes systém varovných upozornění až po detailní reporting.


Řízení transakcí

Pro zrychlení průběhu úhrady a její jednoznačnost a přesnost, Ingenico nabízí jednu centrální platformu pro řízení a kontrolu domácích nebo zahraničních transakcí v každé fázi životního cyklu platební transakce. Řešení Ingenico podporuje bezpečnost libovolného typu platební transakce nebo služby s přidanou hodnotou a poskytuje kompletní přehled o průběhu transakce prostřednictvím unikátního, na míru nastaveného kontrolního systému a nástrojů pro reporting.


Incendo Online

Instalace řady nových aplikací a POS služeb umožňuje zákazníkům dosahovat další, dosud nerealizované příjmy z podnikání. Incendo Online pak vytváří ideální prostředí pro rychlejší návrhy a zavedení nových aplikací a služeb ať již nabízených Ingenico nebo poskytovaných jinými dodavateli. Nové služby tak mohou být zavedeny mnohem rychleji, lze je řídit, monitorovat a vyhodnocovat, do jaké míry každá z těchto služeb přináší zákazníkovi přidanou hodnotu.


E-portál Ingenico

Na míru nastavený zákaznický portál poskytuje zákazníkům, přehled a reporting o transakci v reálném čase. Umožňuje také získat manažerské informace jako je detailní posouzení výsledků či úspěchu nové služby nebo marketingové kampaně, kontrolovat síť z technického pohledu a analyzovat informace o platbách a transakcích.

Site tools

 • Follow us on twitter
  Follow us on twitter
 • Subscribe to our Youtube channel
  Subscribe to our Youtube channel
 • Get RSS feeds
  Get RSS feeds
 • Subscribe to our Press release alerts
  Subscribe to our Press release alerts
 • Send a request
  Send a request